TARIEVEN & VERGOEDINGEN

Voor oefentherapie Cesar is een verwijzing van de (huis) arts niet noodzakelijk. Kinderen onder de 18 jaar krijgen uit de basisverzekering maximaal 18 behandelingen vergoed. Verdere vergoeding kan eventueel uit het aanvullend pakket. Volwassenen kunnen uit hun aanvullende verzekering vergoeding krijgen voor oefentherapie Cesar. Een behandeling oefentherapie uit de aanvullende verzekering heeft geen consequenties voor uw eigen risico.

Chronische indicatie

 Zijn uw klachten genoemd in de chronische lijst van de zorgverzekeraar? Dan worden deze vanaf de 21e behandeling vergoed uit de basisverzekering. De eerste 20 behandelingen komen dan uit uw aanvullende verzekering of zijn eigen kosten Vaak is voor de vergoeding wel een verwijzing van de (huis) arts noodzakelijk.

Tarieven

Indien niet vergoed vanuit de zorgverzekering

 
   

Individuele Oefentherapie Cesar in de praktijk (35 minuten)

€ 31,00 
Individuele Oefentherapie Cesar aan huis € 45,00
Screening * € 13,50
Intake en onderzoek na screening € 29,50
Eenmaling oefentherapeutisch onderzoek € 52,50
Sportmassage in de praktijk (30 minuten) € 30,00
Polariteitsbehandeling in de praktijk (60 minuten) € 60,00

Aromatouchbehandeling (60 minuten)                                                                                                      € 60,00

 

Afzeggen

Een behandeling dient bij verhindering ten minste 24 uur van tevoren worden afgezegd, dit kan telefonisch of via mailcontact. Indien de behandeling te laat wordt afgezegd, wordt 75% van het tarief bij de patient/client in rekening gebracht.

 

* Screening is van toepassing bij Directe Toegankelijkheid Oefentherapie (DTO).