SLAAPOEFENTHERAPIE

OefentherapieRijen is specialist in het bereiken van een positieve gedragsverandering. Samen met u werken we aan de duur, de kwaliteit en het tijdstip van uw slaap. Zowel uw dag als nacht nemen in onze 24-uurs aanpak onder de loep. Vicieuze cirkels waarin u terecht bent gekomen, worden doorbroken. Goed slapen leert u op de volgende manieren:

  • Zelfwerkzaamheid, u krijgt waardevolle ademhalings- en ontspanningsoefeningen (zelfregulatie) om mentaal en fysiek geheel tot rust te komen en hiermee het slaapcentrum in uw diepe hersenen in slaap te sussen;
  • Theoretisch door in gesprekken inzicht te geven in uw slaapgedrag, voedingspatroon en lichaamsbeweging (psycho-educatie en slaaphygiene adviezen)
  • Technisch met slaaprestrictie (minder tijd doorbrengen in bed) en stimuluscontrole (het bed is alleen om te slapen en te vrijen)
  • Praktisch door uw zelfbewustzijn te verbeteren, u te leren voelen, ontspannen en focussen en het hoofd leren uit te zetten (mindfulness)
  • Nee, leer nee te zeggen door assertiviteitstraining en timemanagement
  • Positief of neutraal te leren denken en handelen, door oplossingsgericht te zijn en een gezonde manier te vinden om met problemen om te gaan (copingstijl)
  • Oplossings- en doelgerichte aanpak in plaats van een probleemgerichte aanpak.

 

 

OOK

KINDEREN KUNNEN

NAAR EEN SLAAPOEFENTHERAPEUT

 

 

 


Hoe ziet een gezonde slaap eruit?

De slaapbehoefte van ieder mens varieert en niemand slaapt precies volgens 'het boekje'. Maar recente wetenschappelijke onderzoeken geven aan dat tussen de 7 en 8 uur slaap gezond is met per nacht 4of 5 slaapcycli van ongeveer 1,5 uur.