OEFENTHERAPIE CESAR

Oefentherapie Cesar richt zich (op het voorkomen van) klachten ten gevolge van een incorrecte houding of beweging, eventueel veroorzaakt door een bepaalde afwijking of ziekte. Voor elke patiënt wordt een individueel behandelplan opgesteld. Tijdens de behandeling zal het verbeteren van de houding en een goede kwaliteit van bewegen centraal staan. Daarbij wordt gekeken naar wat de patiënt in zijn dagelijks leven doet, zodat de houding ook praktisch bruikbaar is. Er wordt weinig tot geen gebruik gemaakt van apparatuur, zodat de patiënt zelf in staat is om zijn klachten onder controle te houden. Men wordt zelfredzaam, wat als een groot voordeel heeft dat er minder snel sprake is van terugkerende klachten. Wat ook kenmerkend is aan deze behandelmethode, is dat er gebruikt gemaakt wordt van een motorisch leerproces, waarbij alle aspecten die nodig zijn om daadwerkelijk tot een houdings- en bewegingsverandering te komen, de revue passeren.

 

'Paramedisch' betekent onder andere dat de therapie gegeven wordt na verwijzing van een arts, echt is het zo dat de oefentherapeut al sinds 2008 vrij toegankelijk is geworden. Patiënten kunnen ook zonder verwijzing terecht. Het is ook mogelijk om u voor oefentherapie te verzekeren. De vergoeding komt uit de aanvullende verzekering, en is per polis verschillend. Het gemiddeld aantal vergoede behandelingen ligt tussen 9 en 18 behandelingen per kalenderjaar.